bakkerVandaag hebben CDA, SP en CU-SGP gezamenlijk een advertentie geplaatst in de Dordt Centraal (pagina 6) en de Stem van Dordt (pagina 4). In deze advertentie wordt gevraagd om te reageren op de algemene enquête over de koopzondag die op dit moment wordt gehouden. Het CDA is samen met de SP en de CU/SGP tegen uitbreiding van het huidige aantal van 17 koopzondagen, omdat kleine ondernemers nog verder onder druk komen te staan als het grootwinkelbedrijf de vrije hand krijgt. Zie ook onze eerdere berichtgeving.

Laat de gemeenteraad horen wat u vindt
Tot 1 augustus kan iedere Dordtenaar laten horen dat 52 koopzondagen per jaar geen goed idee is. Het behoud van kleine winkeliers in de wijk is belangrijk voor de leefbaarheid en het sociale contact. Laat ook horen wat u vindt en stuur uw reactie naar:

Per post: B&W Dordrecht, t.a.v. directeur Stadsontwikkeling, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.
Per mail: CDA@Dordrecht.nl, dordrecht@sp.nl of fractiesecretaris.cu.sgp@gmail.com