KeesDeze week heeft de politie een statement afgegeven over het vervoer van verwarde personen. De politie stelt dat dit niet de taak is van agenten en vraagt om actie van de gemeente. Ook zorginstellingen spelen logischerwijs een rol in het oplossen van dit knelpunt.

De afgelopen jaren is er sprake van een aanzienlijke toename van het aantal meldingen rondom ‘verwarde personen’. Enerzijds is dit een papieren werkelijkheid: ook meldingen van, bijvoorbeeld, mensen met dementie komen in de statistieken als ‘verwarde man’. Anderzijds vormt deze stijging wel een zorgelijk signaal, waar de driehoek gemeente-politie-zorginstelling mee aan de slag moet. Onze fractie heeft daarom vragen gesteld aan het college. Het college heeft 6 weken om te reageren.

Categorieën: Slider