Tempo, tempo, tempo: De Dordtse begroting 2019

Lees hieronder de woordvoering van de Dordtse CDA fractievoorzitter Wim van der Kruijff bij de behandeling van de begroting 2019:

Voorzitter,

Het motto “Handen uit de mouwen” en de inhoud van de begroting spreken ons aan. Complimenten voor de ambitie die daaruit spreekt. Waardering voor de goede uitwerking van het coalitieakkoord. We zijn tevreden en trots dat daar veel herkenbare punten uit ons CDA-programma in staan.

Deze eerste begroting van dit college barst van de ambitie, meer dan we in jaren gezien hebben. Om het “handen uit de mouwen” waar te maken, zullen college, raad en ambtelijk apparaat forse stappen moeten zetten qua uitvoeringskracht.

De ambities en uitdagingen zijn urgent en vragen hoog tempo van raad en college. (meer…)

Coalitieakkoord 2018-2022

De coalitieonderhandelingen voor de periode 2018-2022 zijn afgerond.

Wéér is het CDA vertegenwoordigd in het college van Burgemeester & Wethouders. Een resultaat waar we trots op en blij mogen zijn.
In het coalitieakkoord dat wij met BVD, VVD en CU/SGP hebben gesloten zijn veel herkenbare CDA punten terug te vinden. Ook daar zijn we trots op en blij mee. Het is een in vergelijking met de vorige periodes behoorlijk ambitieus akkoord, dat vol inzet op groei van woningen (+4000 de komende vier jaar en nog een +6000 de periode daarna), groei van banen (+4000 de komende vier jaar) en groei van hoger onderwijs (vestiging van Christelijke Hogeschool Ede) om daarmee de draagkracht van de stad te versterken die nodig is om de gewenste voorzieningen qua zorg, sport, cultuur en recreatie op het gewenste niveau te waarborgen.  (meer…)

Parkeren bij Oranje Wit

Als verenigingspartij staat het CDA voor het aanpakken van problemen bij sportclubs. Daarom hebben wij op 12 september wederom aandacht gevraagd voor parkeren en veiligheid bij Stadspolder Oranje-Wit. In de sportparkenvisie lezen we het volgende: “Het Park heeft op zaterdag te maken met parkeerproblemen. Daarnaast is de infrastructuur aan herziening/renovatie Lees meer…