Begroting 2017 I

Vandaag werd het startschot gegeven voor de begroting 2017. Alle fractievoorzitters geven een eerste beschouwing voor het komende jaar. Namens het CDA sprak Bert van de Burgt de volgende tekst uit: Voorzitter Het is tot 20 november het ‘heilig jaar van de barmhartigheid’, een jubeljaar volgens de joods-christelijke traditie. Doel Lees meer…

Begroting 2014: Aandacht voor vrijwilligers, sportverenigingen en ouderenzorg/mantelzorg

Vandaag boog de gemeenteraad zich over de begroting voor 2014. Prioriteiten voor het CDA zijn vrijwilligers, sportverenigingen en ouderenzorg/mantelzorg. Veel moties zijn vanuit de raad ingediend. Het CDA heeft zelf moties ingediend om onder ander het aantal coffeeshops terug te brengen (samen met BVD) en speciale parkeervergunningen t.b.v. mantelzorgverleners te Lees meer…

Woordvoering begroting

Voorzitter, Het CDA is tevreden hoe het college de kadernota en de richtinggevende uitspraken van de gemeenteraad in de voorliggende begroting voor 2013 heeft vertaald. Er ligt een keurige begroting die voldoet aan wat wij er van verwachtten.Wij vinden er onze opvattingen ruim voldoende in terug, ons de dynamiek van Lees meer…