Nieuwe sportsubsidies

Het CDA wil dat de gemeente sportclubs gaat ondersteunen bij de aanvraag van subsidies. De inzet van veel vrijwilligers is belangrijk voor de sportclubs, maar vrijwilligers zijn al druk genoeg. Ook hebben zij vaak minder ervaring met subsidieaanvragen dan gemeentelijke ambtenaren. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een Lees verder…

Coalitieakkoord 2018-2022

De coalitieonderhandelingen voor de periode 2018-2022 zijn afgerond.

Wéér is het CDA vertegenwoordigd in het college van Burgemeester & Wethouders. Een resultaat waar we trots op en blij mogen zijn.
In het coalitieakkoord dat wij met BVD, VVD en CU/SGP hebben gesloten zijn veel herkenbare CDA punten terug te vinden. Ook daar zijn we trots op en blij mee. Het is een in vergelijking met de vorige periodes behoorlijk ambitieus akkoord, dat vol inzet op groei van woningen (+4000 de komende vier jaar en nog een +6000 de periode daarna), groei van banen (+4000 de komende vier jaar) en groei van hoger onderwijs (vestiging van Christelijke Hogeschool Ede) om daarmee de draagkracht van de stad te versterken die nodig is om de gewenste voorzieningen qua zorg, sport, cultuur en recreatie op het gewenste niveau te waarborgen.  (meer…)