Skip to content

11 oktober 2016 - Door CDA Dordrecht

Vandaag werd het startschot gegeven voor de begroting 2017. Alle fractievoorzitters geven een eerste beschouwing voor het komende jaar. Namens het CDA sprak Bert van de Burgt de volgende tekst…

8 oktober 2016 - Door CDA Dordrecht

Onlangs kwam naar buiten dat de gemeente voornemens zou zijn om de huren op Jeugddorp fors te verhogen. Op het terrein van Jeugddorp zitten bijvoorbeeld scouting, dieren- en anderen vrijetijdsverenigingen….

8 oktober 2016 - Door CDA Dordrecht

Onlangs werd bekend dat, door afspraken met AkzoNobel, het vervoer van chloor per goederenwagon teruggedrongen gaat worden. Goed nieuws voor de veiligheid op het spoor, in het bijzonder in Dordt….

28 september 2016 - Door CDA Dordrecht

Op 26 september vond er in Sterrenburg in het cultureel centrum een netwerkbijeenkomst plaats waarbij het ging om eenzaamheidsbestrijding en gezondheidsbevordering  in de wijk. Er waren vertegenwoordigers van de gemeente…

24 september 2016 - Door CDA Dordrecht

Deze week stemde het kabinet in met de zogenaamde ‘adempauze’ voor mensen met ernstige schulden. Bedoeling van deze termijn van 6 maanden is het weer onder controle krijgen van de…

22 september 2016 - Door CDA Dordrecht

In het Da Vinci College vond op 20 september  het jaarlijkse Prinsjesdagontbijt Dordrecht plaats. Van 07.00 uur tot 09.00 uur kwamen zo’n honderd vertegenwoordigers van de gemeente, kerken en maatschappelijke…

19 september 2016 - Door CDA Dordrecht

SC Emma heeft in de afgelopen jaren grote maatschappelijke betrokkenheid getoond door een sportieve kans te bieden aan jongeren in achterstandssituaties en 2 elftallen op te nemen van SC Amstelwijck….

17 september 2016 - Door CDA Dordrecht

Deze week sprak de raad over de toekomst van de bibliotheek. De digitalisering van de samenleving neem toe, wat een traditionele bibliotheek voor uitdagingen stelt. De Dordtse bieb heeft daarom…

16 september 2016 - Door CDA Dordrecht

Deze week heeft de politie een statement afgegeven over het vervoer van verwarde personen. De politie stelt dat dit niet de taak is van agenten en vraagt om actie van…

16 september 2016 - Door CDA Dordrecht

Onlangs werd er op verzoek van de CDA-fractie nog eens in de gemeenteraad gesproken over het ‘Right to Challenge’, het Uitdagingsrecht dat burgers hebben om initiatieven te nemen en taken…