Het nieuwe politieke akkoord

In de gemeenteraadsvergadering van 31 mei heeft de nieuwe fractievoorzitter, Franciske van Vugt-Roose, onderstaande woordvoering gehouden. Voorzitter, Het politiek akkoord geeft ruimte aan de raad en de stad om mee invulling te geven aan ambities die  op hoofdlijnen zijn weergegeven. Ambities die bedoeld zijn richting en antwoord te geven op Lees meer…

Tempo, tempo, tempo: De Dordtse begroting 2019

Lees hieronder de woordvoering van de Dordtse CDA fractievoorzitter Wim van der Kruijff bij de behandeling van de begroting 2019:

Voorzitter,

Het motto “Handen uit de mouwen” en de inhoud van de begroting spreken ons aan. Complimenten voor de ambitie die daaruit spreekt. Waardering voor de goede uitwerking van het coalitieakkoord. We zijn tevreden en trots dat daar veel herkenbare punten uit ons CDA-programma in staan.

Deze eerste begroting van dit college barst van de ambitie, meer dan we in jaren gezien hebben. Om het “handen uit de mouwen” waar te maken, zullen college, raad en ambtelijk apparaat forse stappen moeten zetten qua uitvoeringskracht.

De ambities en uitdagingen zijn urgent en vragen hoog tempo van raad en college. (meer…)